Polskie Stowarzyszenie Psychologów Niepłodności (PSPN) – zostało założone w roku 2014 przez grupę psychologów zajmujących się zagadnieniem niepłodności oraz wspieraniem osób doświadczających sytuacji przedłużających się niepowodzeń prokreacyjnych.

Głównym celem statutowym PSPN jest popularyzowanie, rozwijanie i promowanie psychologii niepłodności jako nauki stosowanej oraz zawodu psychologa niepłodności.

Stowarzyszenie wspiera wszystkie trzy procesy radzenia sobie z niepłodnością, którymi są: leczenie, adopcja oraz świadoma decyzja pozostania bezdzietnym.